Biografija

Branko Pavlović rođen je 11. juna 1960. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1984.godine, od 1986. počinje da radi kao advokatski pripravnik, Pravosudni ispit položio je 1988., a od 1989.godine bavi se advokaturom. Oženjen je, otac dvoje dece.

U periodu od januara 2001 do decembra 2003 godine bio je Član Odbora za pravosuđe i upravu Narodne skupštine Republike Srbije, Odbornik grada Beograda bio je od 5.oktobra 2000. do 2004.godine, a Narodni poslanik od januara 2001. do decembra 2003.godine.

Predsednik Pododbora za restrukturiranje JP NIS, bio je od aprila 2002. do jula 2003.godine, Član Upravnog odbora JP NIS od decembra 2001. do jula 2003.godine. Šira javnost nažalost ne zna da je ovaj Pododbor definisao celokupnu reorganizaciju NIS-a, uključujući i gasni i naftni deo i uljne rafinerije, koja je predvidela sprovođenje svih mera potrebnih da bi sistem bio visokoprofitabilan kao državno vlasništvo (uključujući i rešavanje pitanja finansijskih sredstava, investicija, organizacionih promena, strukturu proizvoda, modernizaciju pumpi, zaštitu životne sredine, integrisani razvoj Petrohemije itd.) i to uz punu primenu socijalnog dijaloga u celom procesu donošenja odluke ( što je jedinstven primer u Srbiji). Po planu koji je Upravni odbor usvojio sve ovo je bilo predviđeno da se realizuje do kraja 2006.godine, bez bilo kakve pomoći države ili stranog kapitala. Pavlović je smenjen iz UO 4 meseca nakon usvajanja programa reorganizacije, a sam plan nikada nije realizovan. NIS je namerno urušavan i na kraju potpuno nepotrebno prodat za besmisleno mali iznos novca (400 miliona EUR). Petrohemija je doživela kolaps, Srbijagas je praktično bankrotiran bez objave bankrota, a građani, pre svega Pančeva i okoline, su 6 godina bili nepotrebno izloženi aero zagađenjima.

Direktor Agencije za privatizaciju, kao nestranačka ličnost, bio je od 15. aprila do 15. jula 2004.godine. U tom periodu potpuno je zaustavljena krupna korupcija i napravljen je koncept reorganizacije svih javnih preduzeća po modelu NIS-a. Pavlović je smenjen i sve je vraćeno na model koji je danas u najširoj javnosti označen kao „pljačkaška privatizacija“.

Bio je konsultant Upravnog odbora „Knjaz Miloš” iz Aranđelovca prilikom prodaje, od oktobra do decembra 2004.godine.

Konsultant malih akcionara bio je za:

– „C-market“ od decembra 2004. do novembra 2005.god,

– „Putnik“ od decembra 2004.godine do maja 2005.godine,

– „Politika A.D.“ od februara 2005.godine do 2007.godine,

– „BIP“ i „Robne kuće Beograd“ od maja 2006.godine do 2008.

– Konsultant manjinskih akcionara „Instituta za ispitivanje materijala“ od 2009.godine do 2011.,

– Konsultant većinskih akcionara „Jugoremedije“ od 2007.godine do 2011,

– Konsultant većinskih vlasnika „Šipad-Komerc Nameštaj“ d.o.o.,

– Konsultant manjinskih akcionara „Poštanske štedionice“, „Srpske banke“, „Optike“ od 2010.godine,

– Konsultant manjinskih akcionara „Energoprojekt Holdinga“, „Energoprojekt Industrije“, „Energoprojekt Entela“, od 2012.godine,

Takođe, bio je konsultant sindikata javnih preduzeća NIS, PTT (od februara 2005.godine) i EPS (od maja 2005.godine) do 2007.godine

Branko Pavlović bio je inicijator i koautor zakonskog predloga o podeli besplatnih akcija u javnom sektoru od oktobra 2006.godine, i to Predloga zakona o korporativizaciji javnih preduzeća, Privatizaciji javnih preduzeća i Privatizacionom fondu. Tim zakonom se potpuno rešava i dan-danas goruće pitanje funkcionisanja penzionog sistema, rasterećenje budžeta za ovu namenu, uvodi se struktura upravljanja javnim preduzećima snagom ekonomske logike koja ne dozvoljava politički voluntarizam i omogućava se stvaranje veoma ozbiljnih sredstava za samostalni razvoj nezavisno od stranih investicija (red veličina milijardu evra godišnje). Za navedenu inicijativu prikupljeno je više od 400.000 potpisa za sedam dana a Narodna Skupština Republike Srbije je nikada nije uvrstila u dnevni red. Ustav je u tom trenutku tražio 15.000 hiljada potpisa za Inicijativu.

Takođe, bio je inicijator i koautor zakonskih predloga o podeli besplatnih akcija u javnom sektoru od oktobra 2005. godine, i to:

– Predlog zakona o osnivanju akcionarskog društva „NIS-Kapital“,

– Predlog zakona o osnivanju akcionarskog društva „PTT-Kapital“,

– Predlog zakona o osnivanju akcionarskog društva „EPS-Kapital“,

– Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji

Ovo predstavlja jedini zakonski predlog narodne inicijative koji je ikada razmatran u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, a u okviru ove akcije prikupljeno je 560.000 potpisa za sedam dana.

Predavao je na specijalističkim studijama („Akcionarska društva, berze i akcije“) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u školskoj godini 2005/06 i 2006/07, 2007/2008.

Povremeni je predavač na specijalističkim i master studijama Fakulteta političkih nauka u školskim 2010/11, 2011/12 i 2012/13godini.

Pavlović je bio član SK od 1983.godine do osme sednice 1987. Od 1991.godine je član Glavnog odbora Reformista, zatim jedan od osnivača Građanskog saveza, pa nakon podele unutar GS, jedan od osnivača SDU na čijoj listi je unutar DOS-a postao narodni poslanik i gradski odbornik. 2003.godine napušta SDU i formira Inicijativu za normalnu Srbiju. Nastupa kao nosilac liste grupe građana „Zato što mora bolje“ na parlamentarnim izborima januara 2007.godine. Posle toga nije angažovan ni u jednoj partiji. Svoj politički angažman danas najviše vezuje za aktivnosti organizacije „Nikad granica“.

Po političkom ubeđenju Pavlović je najbliži levim socijal-demokratama, sa snažnim osloncem na nacionalnu državu bez koje razvoj u Srbiji nije moguć.

About the Author

Tim administratora prezentacije Branka Pavlovića.