Zapad pokušava hibridnim putem da izazove unutrašnje sukobe u Rusiji, “AKTUELNOSTI” na TV HAPPY

28.05.2022.

Analize relevantnih i stručnih gostiju, komentari, stavovi i kritike gorućih svetskih i domaćih pitanja i događaja

Gosti:

Đuro Bilbija – Urednika portala “Fakti”

Aleksandar Pavić – Politikog

Ljuban Karan – Potpukovnik kontraobaveštajne službe u penziji

Branko Pavlović – Advokat

Voditelj: Slađana Letinčić

About Администратор

Тим администратора презентације Бранка Павловића.